Polskie cztery pory roku w Charkowie

Strona główna

Witamy na stronie projektu

 Polskie cztery pory roku w Charkowie.

Spotkania z polską kulturą, językiem i historią

 

Projekt został zrealizowany w ramach programu NAWA "Promocja języka polskiego" przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, na podstawie umowy nr BJP/PJP/2021/1/00011/U.

Polskie4PoryRoku to projekt, który trwał od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Celem projektu było rozwinięcie wiedzy o polskiej kulturze i historii, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polski, zachęcenie do podejmowania studiów w języku polskim na obu uczelniach. Przygotowane materiały dydaktyczne będą zaś wspierały jakość nauczania języka polskiego jako obcego na partnerskim uniwersytecie oraz w innych ukraińskich placówkach edukacyjnych.

 

Rok, w którym był realizowany projekt, był zarazem rokiem wielu tragicznych wydarzeń w Ukrainie. 24 lutego 2022 roku Federacja Rosyjska rozpoczęła kolejną, zaplanowaną na szeroką skalę inwazję zbrojną na terenie Ukrainy. Rozpoczęcie wojny uniemożliwiło zrealizowanie wielu zaplanowanych działań popularyzujących wiedzę o polskiej kulturze, historii i języku.  Zespół projektowy wyraził jednak chęć kontynuowania realizacji projektu w zmienionym zakresie.

W ciągu roku udało się zrealizować kilkanaście interesujących działań, z którymi mogą się Państwo zapoznać na kolejnych stronach projektu. Są tam także linki do nagrań i przygotowanych materiałów dydaktycznych oraz monografii naukowej.

Zachęcamy także do zapoznania się z publikacją podsumowującą projekt.

Ewaluacja projektu Polskie4PoryRoku

 

 

 

logotypy

Projekt Polskie4PoryRoku jest finansowany w ramach umowy nr BJP/PJP/2021/1/00011/U
Patronat nad projektem sprawuje Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie.

Polskie cztery pory roku w Charkowie