Polskie cztery pory roku w Charkowie

Humaniści w świecie ICT

 

 

 

CZĘŚĆ I - REPOZYTORIA WIEDZY O POLSKIEJ LITERATURZE, HISTORII I KULTURZE

 

 

  1. BIBLIOTEKI

Jednym z podstawowych zasobów kultury jest literatura. Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych bibliotek online, w których można znaleźć tysiące utworów z polskiej literatury.  

 

1. Biblioteka POLONA

Największa polska biblioteka cyfrowa, która została założona przez Bibliotekę Narodową. Każdego dnia jej zasoby powiększają się o około 2 tys. pozycji. Można w niej znaleźć zbiory książek, starych druków, rękopisów, grafik, map, nut, fotografii, ulotek, afiszy i pocztówek. 

Film instruktażowy: Logowanie i sposób korzystania

 

 2. Wolne Lektury

Biblioteka cyfrowa, w której znajduje się blisko 6,5 tys. utworów, w tym w szczególności lektury szkolne. Są one udostępniane w formatach: HTML, PDF, EPUB, MOBI. Dodatkowo można tam znaleźć kilkaset audiobooków. Wszystkie udostępnione teksty można zgodnie z prawem udostępniać innym osobom. 

Film promocyjny.

 

3. Biblioteka literatury polskiej w Internecie

Wybór utworów z literatury polskiej różnych epok. Biblioteka złożona z dzieł, które mogły być opublikowane w wolnym dostępie w 1999 roku. 

 

4. Federacja Bibliotek Cyfrowych

Serwis internetowy, który udostępnia informacje o zbiorach polskich bibliotek, instytucji kultury i nauki. Aktualnie można tam znaleźć odnośniki do 8,7 mln cyfrowych obiektów, w tym m.in. książek, czasopism, grafik, fotografii, map itd. 

Instrukcja korzystania

 

 

 II. REPOZYTORIA ZWIĄZANE Z KULTURĄ POLSKĄ 

Film, radio, obraz malarski, plakat, utwór muzyczny, grafika, mapa, widokówka - to kolejne teksty kultury, które pozwalają lepiej zrozumieć Polskę i jej mieszkańców. Poniżej zamieszczamy linki do ważnych repozytoriów, w których można odnaleźć wiele interesujących i cennych śladów przeszłości, twarzy i głosów ważnych postaci, dowodów przeszłych i aktualnych wydarzeń, a także najnowszych artystycznych osiągnięć i najbardziej wartościowych dzieł. 

 

1. Narodowe Centrum Kultury

Instytucja zajmująca się promocją polskiej kultury, edukacją kulturalną i animacją działań kulturalnych. Na stronie Centrum znaleźć można m.in. audycje kulturalne w formie podcastów, programy edukacyjne (np. wirtualną naukę tańców narodowych), informacje o projekcie Bardzo Młoda Kultura. 

Kanał NCK na YT

 

Szczególnie warte polecenia są:

Język giętki

Audiooprowadzanie

 

2. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Repozytorium online, w którym znajdują się fotografie, plakaty, ilustracje, mapy, nagrania dźwiękowe związane z historią i kulturą Polską od początku XX wieku. 

Film promocyjny. 

Kanał NAC na YT.

 

3. Cyfrowe Muzeum Narodowe

Strona Muzeum Narodowego w Warszawie. Znajdują się na niej reprodukcje dzieł znajdujących się w Muzeum a także m.in. materiały edukacyjne dotyczące sztuki polskiej i światowej (do pobrania w plikach pdf) przygotowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Kanał CMN na YT.

 

Szczególnie warte polecenia są:

Malarstwo

Audioprzewodniki

 

 4. Film Polski

Internetowa baza dotycząca filmografii polskiej. Zawiera podstawowe informacje o polskiej kinematografii oraz filmy udostępniane w otwartym dostępie. 

 

5. Teatr Polskiego Radia

Wybór słuchowisk i sztuk teatralnych prezentowanych w Polskim Radiu. 

 

6. Słuchowiska radiowe

Podzielone tematycznie, wg autorów i tytułów ponad 7 tys. słuchowiska i sztuk teatralnych prezentowanych w Polskim Radiu. 

 

7. Encyklopedia Teatru Polskiego

Największa baza wiedzy o teatrze polskim. Można tu znaleźć informacje o aktorach, reżyserach, teatrach, słynnych przedstawieniach. 

 

Szczególnie warte polecenia są:

Teatroteka szkolna

Otwarty dostęp do multimediów

 

8. Ninateka

Platforma Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Znaleźć tu można filmy, spektakle, koncerty, słuchowiska itp.

 

9. Culture.pl

Portal poświęcony kulturze. Znaleźć tu można utwory, wywiady, komentarze, recenzje itp. 

Szczególnie warte polecenia są:

Dzieła 

Literatura 

 

10. Legalna kultura

Prowadzony przez Fundację Legalna Kultura portal, na którym umieszczane są filmy, utwory muzyczne, książki, fotografie itd. w otwartym dostępie. Jednocześnie strona ta gromadzi i wskazuje związane z kulturą polską legalne źródła w Internecie. 

Kanał LK na YT.

11. 35mm - online

Platforma streamingowa - dostęp do polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych poddanych rekonstrukcji cyfrowej.

 

 III. Materiały edukacyjne do nauki historii Polski, języka i kultury polskiej 

Nauczanie języka polskiego, jak i jego uczenie się nie jest proste - jest to bowiem jeden z najtrudniejszych języków świata, a już z pewnością Europy. Poniżej prezentujemy różne zasoby związane z kształceniem językowym i literackim, z nauczaniem historii i geografii Polski. 

 

1. Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Platforma edukacyjna Ministerstwa Nauki i Edukacji. Znaleźć można na niej bezpłatne e-podręczniki i pomoce dydaktyczne do kształcenia uczniów od szkoły podstawowej do średniej. W tym między innymi materiały do nauczania historii, geografii i języka polskiego. 

Film promocyjny

 

2. Materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego

Zalecane przez Urząd do spraw Cudzoziemców materiały dydaktyczne (podręczniki, ćwiczenia) przygotowane z myślą o dzieciach i dorosłych. 

 

3. Wszechnica.org.pl 

Portal udostępniający wykłady popularnonaukowe na tematy społeczno-polityczne. Tworzony przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z innymi instytucjami kultury. 

 

4. Włącz Polskę

Zestawy materiałów edukacyjnych stworzony z myślą o dzieciach (od 5 roku życia) i młodzieży polskiej (materiały dla nastolatków) uczących się za granicą. Materiały są przygotowane dla nauczycieli i rodziców (programy nauczania) oraz uczniów (podręczniki). 

Film promocyjny

 

 5. Polska Szkoła

Strona Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Znaleźć tam można m.in. podręczniki do nauczania języka polskiego dla dzieci i młodzieży, uproszczone wersje znanych klasycznych tekstów z literatury polskiej oraz Mały przewodnik po historii Polski

 

6. Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty!

Strona Fundacji Wolność i Demokracja, która wydała 5-tomowy podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie

 

7. Vox Humana

Strona Stowarzyszenia Vox Humana, organizacji pozarządowej, która skupia się m.in. na edukacji osób migrujących do Polski. Można tu znaleźć różne publikacje, w tym m.in. podręczniki do nauczania języka i kultury polskiej. 

 

8. Polski na wynos

Strona z materiałami do nauki języka polskiego przygotowanymi dla uczniów i nauczycieli. Znaleźć tu można materiały poglądowe, prezentacje, ćwiczenia i testy. 

 

9. 100 faktów z historii Polski, które każdy cudzoziemiec znać powinien

Strona z materiałami i ćwiczeniami do języka polskiego, którego nauka przebiega w połączeniu z przywoływaniem i prezentacja najważniejszych wydarzeń i postaci z historii Polski. 

 

10. ADAM.PL - Akademia Doskonalenia Adekwatności Mowy PoLskiej

Kurs językowo-kulturowy adresowany m.in. do odbiorców z krajów słowiańskich, Europy Zachodniej i Dalekiego Wschodu. 

 

11. HelloPolish

Strona z darmowymi podcastami w języki polskim (także płatne e-booki). 

 

12. Pozdrowienia z Polski

Strona z darmowymi lekcjami audio (mp3 + ćwiczenia w pdf). 

 

 IV. Materiały metodyczne, pomoc dla nauczycieli

Bardzo często o sukcesie edukacyjnym decyduje atrakcyjność formy i znalezienie sposobu na zainteresowanie ucznia. Scenariusze lekcji i inne materiały dydaktyczne okazują się często w tym zakresie niezbędną pomocą. Poniżej zamieszczamy część zasobów poświęconych tej tematyce. 

 

1. Edukacja medialna

Scenariusze zajęć poświęconych komunikacyjnym i prawnym aspektom korzystania z nowych mediów przez dzieci i młodzież. Materiały do wykorzystania w czasie lekcji dla dzieci z przedszkola i uczniów szkół podstawowych i średnich.

Film promocyjny

 

2. Uniwersytet Dzieci

Scenariusze m.in. lekcji języka polskiego (dla szkół podstawowych i średnich). 

 

3. Szkoła z klasą 

Scenariusze lekcji m.in. języka polskiego, historii i WOS (dla szkół podstawowych i średnich). 

 

4. Instytut Badań Edukacyjnych

Baza scenariusz i materiałów do nauczania m.in. języka polskiego, historii, geografii  (dla szkół podstawowych i średnich). 

 

5. Polska półka filmowa 

Strona poświęcona kinematografii polskiej. Znaleźć tu można publikacje, scenariusze lekcji, podcasty itp. 

 

6. Jak pisać zrozumiale

Przygotowany przez Komisję Europejską poradnik tworzenia treści przyjaznej dla odbiorców. Dostępny we wszystkich językach unijnych. Do pobrania w wersji pdf.

 

7. Podcast dla uczących się języka polskiego Swojski Język Polski

Podcasty pomogą uczyć się języka polskiego oraz poznać realia życia w Polsce.   

 

 V. Inne darmowe podręczniki do nauki języka polskiego

Powyżej wskazane miejsca i źródła nie wyczerpują całości darmowych zasobów dotyczących uczenia języka polskiego. Poniżej wskazane zostały kolejne podręczniki i książki, które mogą być wykorzystane w procesie kształcenia osób, które chciałyby nauczyć się języka polskiego. 

 

1. Bartłomiej Maliszewski, Gramatyka z kulturą. Przez przypadki 

Źródło 1

Źródło 2

 

2. Dominika Izdebska-Długosz, Po polsku bez błędu 

Źródło 1

Źródło 2 

 

3. Konrad Kazimierz Szamryk, Katarzyna Szostak-Król, Podlasie w legendach. Teksty z ćwiczeniami dla obcokrajowców  

Źródło 1

 

4. Wojciech Hofmański, Z kim i dokąd? Nazwy własne w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Źródło 1

Źródło 2

 

5. Marcin Maciołek, Jolanta Tambor, Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego

Źródło 1

Źródło 2

 

6. Truchcikiem z Kopernikiem. Językowe przebieżki po uniwersytecie 

Źródło 1

 

7. Agnieszka Baniak i in., Z Polski w świat. Historie wybitnych Polaków

Źródło 1

 

8. Agnieszka Trześniewska-Nowak, Antologia wierszy dla dzieci z zadaniami 

Źródło 1

Źródło 2

 

9. Katarzyna Žák-Caplot, Warszawa dla początkujących 

Źródło 1

 

10. Piotr Garncarek i in., A to Polska właśnie

Źródło 1

 

11. Urszula Denert i in., Polskie niezapominajki (podręcznik + ćwiczenia + zestaw zdjęć)

Źródło 1

 

 

VI. Certyfikat znajomości języka polskiego  

Finałem kształcenia językowego, obok znajomości języka i swobody w posługiwaniu się nim, jest uzyskanie certyfikatu. Na wskazanej poniżej stronie można sprawdzić, jak go uzyskać i sprawdzić, jak wyglądały testy w latach ubiegłych. 

 

1. Egzaminy certyfikowane z języka polskiego jako obcego

Strona Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Znaleźć tu można informacje o egzaminach i certyfikatach, także przykładowe testy egzaminacyjne z wcześniejszych lat. 

 

 

 

CZĘŚĆ II - NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE ZDALNĄ NAUKĘ JĘZYKA POLSKIEGO 

 

 

I. KURSY I TESTY ONLINE 

Jednym z elementów kształcenia jest obecnie wykorzystywanie narzędzi ICT i możliwości, jakie one stwarzają. Poniżej zestawiono platformy i strony, które pozwalają na interaktywną naukę języka polskiego. 

 

1. Po polsku po Polsce

Interaktywny kurs języka polskiego przygotowany pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zadania i ćwiczenia mają różne poziomy trudności. Znaleźć tu można kurs języka polskiego, bazę wiedzy o polskiej historii i kulturze oraz pogotowie językowe, czyli podręczne zestawienie najważniejszych zasad językowych. 

 

2. Navoica

Platforma edukacyjna Ministerstwa Nauki i Edukacji, na której umieszczane są darmowe kursy dotyczące różnej tematyki. 

Film promocyjny

 

Szczególnie warte polecenia są:

Polska dla początkujących i średniozaawansowanych (kurs prowadzony w języku ukraińskim)

Polish for Beginners

Sounds Polish

 

 3. Etutor

Kurs języka polskiego, w którym skupiono się na komunikacji w sytuacjach codziennych i najczęściej spotykanych po przyjeździe do Polski.

 

4. Lingua.com

Serwis do nauki i doskonalenia znajomości m.in. języka polskiego. Część materiałów jest udostępnianych za darmo, część w wersji płatnej. 

 

5. Testy ProPolski

Strona, na której można sprawdzić swoją znajomość języka polskiego (ortografia, gramatyka, słownictwo). 

 

6. Umiemy polski

Strona z interaktywnymi testami z języka polskiego (ortografia, gramatyka, przysłowia). 

 

7. Polski.info

Platforma do nauki języka polskiego w połączeniu z wiedzą o Polsce. 

 

 8. Start with Polish

Interaktywne, bezpłatne ćwiczenia online. Na stronie głównej można także znaleźć i kupić książki do języka polskiego. 

 

  

II. SŁOWNIKI I REPOZYTORIA DOTYCZĄCE JĘZYKA POLSKIEGO

Od początku procesu kształcenia warto korzystać ze sprawdzonych źródeł dotyczących języka. Jakkolwiek jest on tworem żywym, nieustannie się zmienia i kształtuje, to jednak normy poprawnościowe obowiązują wszystkich jego użytkowników. Słowniki są narzędziem, które pozwala na sprawdzanie poprawności i stopnia swojej znajomości języka.  

 

1. Wielki słownik języka polskiego

Tworzony przez specjalistów z Instytutu Języka Polskiego PAN słownik współczesnej polszczyzny, liczący obecnie ponad 83 tys. haseł. 

 

2. Słownik języka polskiego PWN

Słownik powstały na podstawie prac W. Doroszewskiego, J. Bralczyka i innych. Zaktualizowany i uwspółcześniony.  

 

3. Zasady pisowni i interpunkcji polskiej 

Opracowanie PWN. 

 

4. Słownik gramatyczny języka polskiego

Najlepsze, sprawdzone źródło odmiany poszczególnych słów w języku polskim. Słownik obejmuje ponad 445 tys. haseł. 

Instrukcja korzystania

 

 5. Słowosieć (Wordnet)

Relacyjny słownik semantyczny języka polskiego, w którym obecnie zarejestrowano ponad 600 tys. relacji. Połączony z podobnym projektem w języku angielskim pozwala na badanie relacji, w jakie wchodzą słowa między sobą. 

 

6. Narodowy Korpus Języka Polskiego

Zbiór tekstów (głównie literackich) zawierających typowe użycia danego słowa lub konstrukcji językowej (także w odmianach). Może być wykorzystywany m.in. w zakresie tłumaczeń. 

 

7. Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego

Rejestrowanie zgłaszanych przez użytkowników neologizmów, nowych frazeologizmów i zmian znaczeń w zakresie języka polskiego. Pozwala na śledzenie najnowszych trendów językowych. 

Kanał OJUW na YT

 

8. Elektroniczna bibliografia normatywna 1990–2016 

Baza wyrazów kłopotliwych wraz z opracowaniami. 

 

 

III. PORADNIE JĘZYKOWE

Często nawet rodzimi użytkownicy języka używają go w sposób, który zaskakuje ich samych. Kalki językowe, mody, nowe trendy pojawiają się bardzo szybko. Pozostawieni sami sobie, bez pomocy specjalisty, często nie jesteśmy w stanie ocenić, czy dana fraza czy konstrukcja, którą usłyszeliśmy, albo sami jej użyliśmy, jest prawidłowa. Warto wtedy zajrzeć do miejsc, w których można zapoznać się z opinią ekspertów lub wręcz ich o nia poprosić. 

 

1. Rada Języka Polskiego

Najważniejszy. powołany przez Polską Akademię Nauk organ opiniujący zmiany zachodzące w języku, a także rozstrzygający wątpliwości w imię poprawności językowej. Zadaniem Rady jest dbałość o czystość i poprawność języka, a także upowszechnianie informacji o nim. 

Przykładowe opinie RJP: 

Stanowisko Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN w sprawie żeńskich form nazw zawodów i tytułów przyjęte na posiedzeniu plenarnym Rady 25 listopada 2019 r.

Opinia RJP w sprawie pejoratywizacji rzeczownika Murzyn. 

 

 2. Poradnia Językowa PWN

Tworzona przez ekspertów poradnia językowa, w której udzielane są odpowiedzi dotyczące poprawności językowej. 

 

3. Poradnia językowa (Dobrysłownik.pl)

Stworzona przez pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

 

4. Poradnia językowa

Stworzona przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

 

5. Poradnia językowa

Stworzona przez pracowników Uniwersytetu Łódzkiego. 

 

 

 IV. NARZĘDZIA DO UPRASZCZANIA I KOREKTY TEKSTU  

Osoby biegle posługujące się językiem niekiedy zapominają, że ich uczniowie znają go o wiele słabiej. Zasób słownictwa, idiomy, powiedzenia i przysłowia, archaizmy - to często te obszary przysparzają naszym uczniom najwięcej kłopotów. Czasem tekst, który nam wydaje się prosty, wymaga dodatkowej obróbki, uproszczenia, poprawienia tak, aby był zrozumiały dla osób uczących się. Oni sami zaś mogą czasem korzystać z narzędzi wspomagających proces pisania, z podpowiedzi dotyczących nie tylko ortografii, ale i gramatyki czy interpunkcji. Poniżej zestawione narzędzia pozwalają na przeprowadzenie tych działań. 

 

1. Jasnopis

Narzędzie do badania stopnia mglistości tekstu (poziom trudności tekstu) w siedmiostopniowej skali oraz weryfikacji jego upraszczania lub komplikowania. Dzięki temu narzędziu można sprawdzić np. to, czy tekst lektury nie jest dla uczniów zbyt trudny.  

Film promocyjno-instruktażowy

Instrukcja obsługi

 

2. Logios 

Narzędzie do badania stopnia mglistości tekstu (poziom trudności tekstu) w dwudziestostopniowej skali. Narzędzie dodatkowo wyposażone w różne statystyki i zestawienia (np. trudnych słów) pozwala na szybkie dostosowywanie tekstu do odbiorcy. 

Samouczek

 

 3. Zecerka

Narzędzie do typograficznej korekty tekstu w języku polskim (ze szczególnym uwzględnieniem tekstu, który ma być publikowany w Internecie w wersji responsywnej). Dzięki raportom użytkownik wie, co i w którym miejscu zostało poprawione. 

 

W poniższym filmie zaprezentowano możliwości trzech wskazanych powyżej narzędzi. 

 

 

4. iKorektor.pl - Ortograf.plKorektorOnline.pl

Trzy proste narzędzia do korekty tekstu. Mogą być wykorzystywane do poprawiania błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, składniowych. 

 

5. Korektor Tekstu

Narzędzie łączące dwie funkcje: korektę tekstu oraz badanie stopnia czytelności (trudności) tekstu. 

 

6. LanguageTool

Narzędzie do korekty tekstu, w którym można sprawdzić nie tylko tekst wklejony online, ale także pliki MS Word. 

 

W poniższym filmie zaprezentowano możliwości wskazanych powyżej narzędzi. 

 

 

 

 V. Narzędzia do tworzenia materiałów dydaktycznych (quizów, testów, krzyżówek)

Proces sprawdzania wiedzy to często testy, klasówki, quizy. Można do ich tworzenia wykorzystać narzędzia online. Jest ich wiele. Poniżej wskazujemy te, które z powodzeniem mogą być dobrze wykorzystane w uczeniu języka polskiego. 

 

1. Wordwall.net

Portal do tworzenia ćwiczeń i zadań (m.in. łączenie w pary, prawda czy fałsz, brakujące słowo, krzyżówka, test). 

Instrukcje użytkowania:

Krótsza

Dłuższa

 

Przykładowe ćwiczenia:

Co robisz teraz? - czasowniki niedokonane

Rodzaje rzeczowników

Rodzaj przymiotnika

 

2. Kahoot!

Strona i aplikacja, której użytkownicy (np. nauczyciele) mogą tworzyć quizy i testy, z których mogą korzystać inni użytkownicy (uczniowie). 

Film instruktażowy. 

 

Przykładowe testy:

Części mowy

Polski

Język polskiej lektury

 

3. Learning Apps

Narzędzie do tworzenia materiałów interaktywnych (testów, quizów, krzyżówek, wykreślanek itp.)

Film instruktażowy.

 

Przykładowe zadania:

Znani Polacy

List w sprawie polonistów

Boże Narodzenie 

 

4. Quizme!

Portal, którego użytkownicy tworzą quizy sprawdzające wiedzę innych użytkowników. Można tu znaleźć quizy z języka polskiego, polskiej historii i geografii

 

 

VI. PRAWA AUTORSKIE I ZASOBY CC

Przygotowując materiały dla uczniów (prezentacje, testy, quizy) nie wolno zapominać o tak ważnej kwestii, jak prawa autorskie. Przestrzeganie ich to ważny etyczny aspekt pracy dydaktycznej. Poniżej omówiona została ta problematyka i wskazane kilka miejsc, z których można korzystać z pełnym poszanowaniem prawa.   

 

1. Prawa autorskie w edukacji

Strona poświęcona prawom autorskim i licencjom CC (Creative Commons) z przystępnym opisem poszczególnych kategorii. 

 

2. Jakie zdjęcie wybrać?

Film ilustrujący, jak trudno jest pozyskać legalnie zdjęcie noblisty z Internetu. Na tym przykładzie omówiony jest problem praw autorskich. 

 

 

3. Openwerse

Wyszukiwarka darmowych, legalnych zdjęć i dźwięków. Ponad 600 mln plików dobrej jakości. 

 

4. Photos for Class

Darmowe zdjęcia przygotowane z myślą o edukacji. 

 

5. Unsplash

Społecznościowa platforma internetowa przeznaczona do udostępniania fotografii, które są w otwartym dostępie. 

 

6. Pixaby

Internetowy bank zdjęć i filmów stockowych w otwartym dostępie (liczba obiektów - ponad 2,3 mln). 

 

 

CZĘŚĆ III - KOMENTARZE I UWAGI 

 

Szanowni Państwo, 

prosimy Państwa bardzo komentarze i uwagi dotyczące zamieszczonych tutaj materiałów, a także o przesyłanie pomysłów, jakie jeszcze dodatkowe źródła i narzędzia powinny się tutaj znaleźć. Jeżeli znają Państwo takie, które są warte polecenia, prosimy o ich wskazanie. 

Komentarze i uwagi można przesyłać tutaj

Za wszystkie z góry dziękujemy!

logotypy

Projekt Polskie4PoryRoku jest finansowany w ramach umowy nr BJP/PJP/2021/1/00011/U
Patronat nad projektem sprawuje Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie.

Polskie cztery pory roku w Charkowie