Polskie cztery pory roku w Charkowie

Projekt studencko-lektorski

Pomoc dydaktyczna do nauki języka polskiego jako obcego (poziomy B1-B2)

"Miasto i jego mieszkańcy" to projekt studencko-lektorski, w ramach którego powstała pomoc dydaktyczna do nauki polszczyzny o tym samym tytule.

"Miasto i jego mieszkańcy" to szczególne opracowanie, gdyż zostało przygotowane przede wszystkim przez studentów i dla studentów. Książka jest bowiem efektem ożywionych dyskusji pomiędzy polskimi a ukraińskimi studentkami uczestniczącymi w warsztatach językowych prowadzonych podczas szkoły letniej “Lato z Kopernikiem” w lipcu 2022 roku w Toruniu. Zebrany materiał został następnie uzupełniony i opracowany graficznie przez studentki lingwistyki praktycznej i copywritingu na Wydziale Humanistycznym UMK w ramach praktyk zawodowych. Nad przygotowaniem całości czuwali natomiast pracownicy naukowo-dydaktyczni z obu partnerskich uczelni oraz wydawca, firma Go Projekt.

Publikacja została pomyślana jako uzupełnienie podręczników kursowych do nauki języka polskiego. Dzięki ukraińsko-polskim słowniczkom pojęć, listom przydatnych zwrotów  oraz zawartym w Kluczu odpowiedzi rozwiązaniom ćwiczeń można z niej korzystać nie tylko pod kierunkiem nauczyciela, ale także samodzielnie.

Publikację można pobrać bezpłatnie ze strony: https://box.pionier.net.pl/f/f3d9fdfcf1b1417e848a/

Wszystkie osoby, które przeglądają lub pobierają publikację, bardzo prosimy o wypełnienie krótkiego formularza rejestrującego jej użytkowników.

Formularz znajduje się na stronie: https://forms.gle/t2Rax2w6nZ8nPUXPA    

 

 

 

logotypy

Projekt Polskie4PoryRoku jest finansowany w ramach umowy nr BJP/PJP/2021/1/00011/U
Patronat nad projektem sprawuje Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie.

Polskie cztery pory roku w Charkowie